Markus de Smidt (knipsels van 1785 en 1819)

Uit de Middelburgsche Courant (Saturdag, den 12 Maart 1785):

 

gvg2 

Iemand genegen zynde, uit de Hand te Koopen: Een SMITS-WINKEL, met deszelfs INWOONING, welke 150 Jaaren aan een Familie heeft toebehoord, en waar in de AFFAIRE, al dien tyd met goed Succes is gedaan, adresfeere zich by Markus de Smidt, te Neuzen in het Land van Axel.

Uit de ‘Gazette van Gend’ (Maandag, den 4 January 1819):

 

gazettevangent

De notaris Steenkamp, te Terneuzen, zal ter requisitie van sieur Markus de Smidt, op zaturdag den 27 february 1819, des medemiddags om twee uuren precies, ten huize en herberge van de weduwe Harte, te Terneuzen voornoemd, op zeer favorable conditien, publiek presenteeren te verkopen een Huis en erve, zijnde eene Hoefsmidse, geduurende 46 jaaren met goed succes gecontinueerd. Nadere informatien zijn deswegens, ten kantore van gemelden notaris te bekomen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s